www.comesaudable.com, igual que a maioría dos sitios en Internet, usa Cookies para mellorar e optimizar a experiencia do usuario. A continuación atopará información detallada sobre que son as «Cookies», que tipoloxía utiliza www.comesaudable.com, como pode desactivalas no seu navegador e como bloquear especificamente a instalación de Cookies de terceiros.

Que son as Cookies e como as utiliza www.comesaudable.com?

As Cookies son arquivos que o sitio web ou a aplicación que utiliza instala no seu navegador ou no seu dispositivo (smartphone, tableta ou televisión conectada) durante o seu percorrido polas páxinas ou pola aplicación, e serven para almacenar información sobre a súa visita. Como a maioría dos sitios en Internet, www.comesaudable.com utiliza Cookies para:

 • Asegurar que as páxinas web poden funcionar correctamente
 • Almacenar as súas preferencias, como por exemplo, o idioma que seleccionou.
 • Coñecer a súa experiencia de navegación.
 • Compilar información estatística anónima, como por exemplo que páxinas viu ou canto tempo estivo en cada unha delas.

As Cookies asócianse unicamente a un usuario anónimo e o seu ordenador/dispositivo e non proporcionan referencias que permitan coñecer datos persoais. En todo momento poderá acceder á configuración do seu navegador para modificar e/ou bloquear a instalación das Cookies enviadas por www.comesaudable.com, sen que iso impida o acceso aos contidos. Porén, a calidade do funcionamento dos servizos pode verse afectada.

Cales son os diferentes tipos de Cookies que hai?

 • As de sesión expiran cando o Usuario abandona a páxina ou pecha o navegador, é dicir, están activas mentres dura a visita ao sitio web e, polo tanto, son borradas do noso ordenador ao abandonalo.
 • As permanentes expiran cando se cumpre o obxectivo para o que serven ou ben cando se borran manualmente, teñen data de borrado e utilízanse normalmente en proceso de compra en liña, personalizacións ou no rexistro, para non ter que introducir o noso contrasinal constantemente.
 • Cookies propias, que son aquelas Cookies que son enviadas ao teu ordenador e xestionadas exclusivamente por nós para o mellor funcionamento do Sitio Web. A información que recollemos emprégase para mellorar a calidade do noso servizo e a túa experiencia como usuario.
 • Cookies de terceiros (por exemplo, de WordPress, Google Analytics…).

 Navegar por www.comesaudable.com supón que se poidan instalar os seguintes tipos de Cookies:

 • De xeolocalización: Por exemplo, para ofrecer contidos axustados ao idioma.
 • De rexistro: Por exemplo, para mantelo autenticado aínda que peche o navegador e así, cando volva, siga identificado a menos que se desconecte ou peche sesión.
 • Analíticas: Estas cookies compilan información da súa experiencia de navegación no noso sitio web de forma totalmente anónima. Utilízanse para contabilizar o número de visitantes ou os contidos máis visitados.

Descrición de cookies que se instalan:

Nome Proveedor Propósito Expira
_ga comesaudable.com Úsase para distinguir os usuarios. 2 años
_gat Úsase para limitar a porcentaxe de solicitudes. 1 minuto
_gid Úsase para distinguir os usuarios. 24 horas
cookie_notice_accepted Aceptación de cookies. 1 ano

 

Como podo configurar as miñas Cookies?

Ao navegar e continuar no noso Sitio Web estará consentindo o uso das Cookies nas condicións contidas na presente Política de Cookies. Proporcionamos acceso a esta Política de Cookies no momento do rexistro co obxectivo de que o usuario estea informado, e sen prexuízo de que este poida exercer o seu dereito a bloquear, eliminar e rexeitar o uso de Cookies en todo momento.

En calquera caso, informamos de que, dado que as Cookies non son necesarias para o uso do noso Sitio Web, pode bloquealas ou deshabilitalas activando a configuración do seu navegador, que lle permite rexeitar a instalación de todas as cookies ou de algunhas delas. A práctica maioría dos navegadores permiten advertir da presenza de Cookies ou rexeitalas automaticamente. Se as rexeita, poderá seguir usando o noso Sitio Web, aínda que o uso de algúns dos seus servizos poderá ser limitado e, polo tanto, a súa experiencia no noso Sitio Web menos satisfactoria.

A continuación indicámoslle os links dos principais navegadores e dispositivos para que dispoña de toda a información para consultar como xestionar as cookies no seu navegador.

– Internet Explorer™ :
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
– Safari™:
http://support.apple.com/kb/ph5042
– Google™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
– Firefox™:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
– Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
– Android:
http://support.google.com/android/?hl=es
– Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Se desexa información adicional sobre como configurar as Cookies detallada por provedor ou administrar as súas preferencias, visite o sitio do seu navegador.

Actualizamos a nosa Política de Cookies?

É posible que actualicemos a Política de Cookies do noso Sitio Web. Por iso, recomendámoslle que revise esta política cada vez que acceda ao noso Sitio Web co obxectivo de estar axeitadamente informado sobre como e para que usamos as cookies.


www.comesaudable.com, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A continuación encontrarás información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué tipología utiliza www.comesaudable.com, cómo puedes desactivarlas en tu navegador y cómo bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros.

¿Qué son las Cookies y cómo las utiliza www.comesaudable.com?

Las Cookies son archivos que el sitio web o la aplicación que utilizas instala en tu navegador o en tu dispositivo (smartphone, tableta o televisión conectada) durante tu recorrido por las páginas o por la aplicación, y sirven para almacenar información sobre tu visita. Como la mayoría de los sitios en internet, www.comesaudable.com utiliza Cookies para:

 • Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente
 • Almacenar tus preferencias, como por ejemplo el idioma que has seleccionado.
 • Conocer tu experiencia de navegación.
 • Recopilar información estadística anónima, como por ejemplo qué páginas has visto o cuánto tiempo has estado en cada una de ellas.

Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador/dispositivo y no proporcionan referencias que permitan conocer datos personales. En todo momento podrás acceder a la configuración de tu navegador para modificar y/o bloquear la instalación de las Cookies enviadas por www.comesaudable.com, sin que ello impida al acceso a los contenidos. Sin embargo, la calidad del funcionamiento de los servicios puede verse afectada.

¿Cuáles son los diferentes tipos de Cookies que hay?

 • Las de sesión expiran cuando el Usuario abandona la página o cierra el navegador, es decir, están activas mientras dura la visita al sitio web y por tanto son borradas de nuestro ordenador al abandonarlo.
 • Las permanentes expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran manualmente, tienen fecha de borrado y se utilizan normalmente en proceso de compra online, personalizaciones o en el registro, para no tener que introducir nuestra contraseña constantemente.
 • Cookies propias, que son aquellas Cookies que son enviadas a tu ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y tu experiencia como usuario.
 • Cookies de terceros (por ejemplo, de WordPress, Google Analytics…).

 Navegar por www.comesaudable.com supone que se puedan instalar los siguientes tipos de Cookies:

 • De geolocalización: Por ejemplo, para ofrecer contenidos ajustados al idioma.
 • De registro: Por ejemplo, para mantenerte autenticado aunque cierres el navegador y así, cuando vuelvas, sigas identificado a menos que te desconectes o cierres sesión.
 • Analíticas: Estas cookies recopilan información de tu experiencia de navegación en nuestro sitio web de forma totalmente anónima. Se utilizan para contabilizar el número de visitantes o los contenidos más visitados.

Descripción de cookies que se instalan:

 

Nombre Proveedor Propósito Expira
_ga comesaudable.com Se usa para distinguir a los usuarios. 2 años
_gat Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. 1 minuto
_gid Se usa para distinguir a los usuarios. 24 horas
cookie_notice_accepted Aceptación de cookies. 1 año

 

¿Cómo puedo configurar mis Cookies?

Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estarás consintiendo el uso de las Cookies en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. Proporcionamos acceso a esta Política de Cookies en el momento del registro con el objetivo de que el usuario esté informado, y sin perjuicio de que éste pueda ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar el uso de Cookies en todo momento.

En cualquier caso le informamos de que, dado que las Cookies no son necesarias para el uso de nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador, que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de Cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechazas podrás seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.

A continuación te indicamos los links de los principales navegadores y dispositivos para que dispongas de toda la información para consultar cómo gestionar las cookies en tu navegador.

– Internet Explorer™ :
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
– Safari™:
http://support.apple.com/kb/ph5042
– Google™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
– Firefox™:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
– Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
– Android:
http://support.google.com/android/?hl=es
– Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Si deseas información adicional sobre cómo configurar las Cookies detallada por proveedor o administrar tus preferencias, visita el sitio de tu navegador.

¿Actualizamos nuestra Política de Cookies?

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

(Visited 183 times, 1 visits today)