«Come saudable» ten como obxectivos informar sobre a nutrición e a saúde, facendo chegar aos nosos subscritores e visitantes tanto noticias de actualidade como artigos de interese. O noso magazine en liña presenta contidos, que se renovan constantemente, relacionados coa nutrición: hábitos saudables, características nutricionais dos alimentos, boas prácticas alimentarias…

Todos os contidos incluídos neste magazine non só son unha fonte de información e coñecemento, senón que tamén son susceptibles de seren utilizados con fins divulgativos.

Se desexa vincular esta páxina desde a súa web póñase en contacto connosco.


«Come saudable» tiene como objetivos informar sobre la nutrición y la salud, haciendo llegar a nuestros suscriptores y visitantes tanto noticias de actualidad como artículos de interés. Nuestro magazine online presenta contenidos, que se renuevan constantemente, relacionados con la nutrición: hábitos saludables, características nutricionales de los alimentos, buenas prácticas alimentarias…

Todos los contenidos incluidos en este magazine no sólo son una fuente de información y conocimiento sino que también son susceptibles de ser utilizados con fines divulgativos.

Si desea vincular esta página desde su web póngase en contacto con nosotros.

(Visited 287 times, 1 visits today)